Skriv til os

info@dueodde.dk

Klagevejledning

Har I oplevet noget, som ikke lever op til jeres forventninger vedrørende en vare eller et ophold på campingpladsen, har I følgende muligheder:

1. Henvend jer hurtigst muligt til Dueodde Familiecamping & Hostel med jeres klage. Når vi modtager klagen over en vare eller et ophold, behandler vi klagen hurtigst muligt. Dueodde Familiecamping & Hostel vil tage stilling til, om vi finder, at klagen er berettiget, om det modtagne skal refunderes, ombyttes, eller om der skal ydes en kompensation.

2. Ønsker I klagen forelagt en ekstern instans, kan I henvende jer til ”Center for Klageløsning”.

3. Finder I ikke en tilfredsstillende løsning på jeres klage i dialog med Dueodde Familiecamping & Hostel  eller hos Center for Klageløsning, kan I klage til Forbrugerklagenævnet. Forbrugerklagenævnet træffer en juridisk afgørelse i sagen.

Læs mere om det offentlige forbrugerklagesystem:
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/center-for-klageloesning-og-forbrugerklagenaevnet/

Før I indgiver klagen til Dueodde Familiecamping & Hostel – eller under selve klageforløbet – er I altid velkommen til at henvende jer til DK-CAMP-sekretariatet for at drøfte jeres sag. Send en mail med jeres klagepunkter til info@dk-camp.dk. DK-CAMP kan evt. i dialog med jer foreligge jeres klagesag for campingpladsen.

© Copyright - Dueodde Familiecamping & Hostel - Skrokkegårdsvejen 17 - 3730 Nexø - Tlf.: +45 40 10 10 65 (9 - 16) - E-mail: info@dueodde.dk - CVR: 42502456