1. Personalets anvisninger skal altid følges.

2. Adfærd, der er til fare eller gene for andre gæster, er forbudt.

3. Besøgende med smitsomme sygdomme eller væskende sår har ikke adgang til badefaciliteterne.

4. Omklædning må kun finde sted i anviste omklædningsrum.

5. Barfodsområdet må ikke betrædes med fodtøj, der benyttes til udendørs brug.

6. Inden badet benyttes skal afvaskning uden badetøj finde sted.

7. Efter toiletbesøg og efter brug af sauna foretages ny afvaskning.

8. Kun badende iført rent badetøj (alm. badebukser eller -dragt) har adgang til bassinet.

9. Udspring på hovedet er ikke tilladt.

10. Bold, badedyr samt livsfarligt legetøj må ikke benyttes.

11. Støjende adfærd samt boldspil, leg, løben og skubben er forbudt i og ved bassin.

12. Omkring bassin og i omklædningsrum må flasker ikke medbringes.

13. Øl og spiritus må ikke medbringes.

14. Badet påtager sig intet ansvar for tyveri og glemte sager.

15. Overtrædelse af reglement kan medføre bortvisning.

16. Børn under 14 år kun adgang ifølge med en voksen.

Bassin:
Længde: 15 meter
Bredde: 8 meter
Dybde: 1,10 – 1,50 meter

Børnebassin:
Dybde: 30 cm